วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ครูปฐมวัยนำเสนอ Best Practiceด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดกิจกรรมการนำเสนอ Best Practice ของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้น ณ โรงแรมทองธารินทร์  ประจำปีการศึกษา  2553  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  โดย นางลักษณา วงศ์กระสันต์ ครูชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้  และได้รับความสนใจจากคณะครูที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น